„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”. To jedna z pieśni wielkanocnych, która otwiera nas na słowa i moc naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który umęczony, umarł, zmartwychwstał i żyje. Przytłoczeni ciężarem obostrzeń epidemicznych, swoją chorobą, czy bliskich, śmiercią najbliższych, wyczekujemy łaski nowych nadziei.

Jest ona w Chrystusie, który bierze na swe ramiona ciężar ludzkiej niedoli i wprowadza nas w nowy świat – świat radości, pokoju i pełni życia.

On wychodzi nam na spotkanie i daje się poznać w swoim Słowie i Eucharystii.

Chorym i cierpiącym, opiekującym się nimi, małżonkom, rodzinom, dzieciom, młodzieży, samotnym, wszystkim parafianom i gościom życzymy otwarcia na miłość Chrystusa, który jest z nami i wiedzie nas do Domu Ojca.

 

Wasi duszpasterze