PARAFIA PW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

 

Kościół parafialny został zbudowany w swojej pierwotnej, gotyckiej formie pod koniec XIII w. Z pewnością już wtedy istniała tu Parafia (być może to jedna z najstarszych, pierwotnych parafii na ziemi chełmińskiej). Kościół jest wzmiankowany w 1445 r. w planach synodu mającego się odbyć na terenie biskupstwa chełmińskiego. Co do wezwania Św. Bartłomieja, to istnieje co najmniej od 1647 r. W czasie wojen szwedzkich kościół musiał ulec zniszczeniu, gdyż po odbudowie w 1728 r. został ponownie konsekrowany. Konsekracji dokonał Bp Feliks Ignacy Kretkowski. Przy kościele istniał, najprawdopodobniej w organistówce (spłonęła w 1913 r.), szpital dla ubogich, mogący pomieścić 5 osób. Przy kościele istniała również szkoła parafialna z nauczycielem (wzmianki o niej z lat 1647 i 1706). W latach 1751 i 1841 kościół był odnawiany, a w 1904 r. generalnie przebudowany ze zmianą orientacji i rozbudowany w stylu neogotyckim. W latach 2009-­2011 została odnowiona zgodnie ze sztuką konserwatorską elewacja kościoła. W dalszych latach (2011­2016) miała miejsce renowacja wnętrza kościoła z wszystkimi ołtarzami. Dobra parafialne zostały powiększone w 2015 r. o kaplicę cmentarną z ziemią na najnowszy cmentarz (darowizna Urzędu Gminy). W latach 2018-2020 wymienione zostało ceramiczne poszycie dachów kościoła. 

 

25 maja 1927 r. w parafii powstał Żywy Różaniec składający się z 60 róż: 7 róż mężczyzn, 10 młodzieńców, 22 kobiet, 21 panien (łącznie liczył on 900 członków).

 

Obecnie w parafii działają: LSO, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Wspólnota rodzin"Betel", Chór „Cecylia”, Koło Misyjne, Caritas, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Zespół "30+", Schola dziecięca "Barciątka", Wspólnota młodzieżowa "Nowa Przestrzeń", Wspólnota mężczyzn oraz Grupa "Dzieci Boże".