Od kilku lat na przełomie listopada i grudnia przeżywaliśmy w naszej diecezji Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn: Toruń, Grudziądz, Lubawa. Z powodu pandemii w tym roku nie mogą się one jednak odbyć w zaplanowanej formie.


Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej zachęca, by 30 listopada w każdej parafii odbyło się nabożeństwo zawierzenia mężczyzn św. Józefowi.

Będzie to przygotowanie do do zawierzenia św. Józefowi Kościoła w Polsce, które odbędzie się 8 grudnia br. z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.

Jednym z elementów zawierzenia będzie modlitwa przygotowana przez biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.

Akt zawierzenia poniżej:

Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa i na Oblubieńca Maryi, naszej Matki i Królowej!  Kościół święty, Ojczyzna nasza i nasze rodziny stają obecnie w obliczu nowych i trudnych zadań.  Zdając sobie z tego sprawę i ufając Twojemu możnemu orędownictwu, uciekamy się do Ciebie. Twojej opiece się oddajemy i poświęcamy, my, mężczyźni Diecezji Toruńskiej wraz z naszymi rodzinami!

Racz przyjąć nasze życie i wysłuchaj prośby, które do Ciebie pokornie zanosimy.  Dopomagaj, by jednoczyła nas jedna wiara i jedna miłość oraz by nigdy nie zabrakło nam nadziei chrześcijańskiej.  Naucz nas mężnie bronić wiary i chrześcijańskich obyczajów; uczyń nas wiernymi i kochającymi mężami, ojcami, dziadkami, synami i wnukami!

Dopomóż, byśmy byli troskliwymi, wrażliwymi i odpowiedzialnymi opiekunami naszych rodzin. Obdarz nas mądrością i odwagą w roztropnym wychowaniu dzieci. Spraw, by z naszych rodzin nigdy nie zabrakło powołań do małżeństw chrześcijańskich, kapłaństwa Chrystusowego i do życia konsekrowanego!

Święty Józefie wybacz nasze słabości i dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij nas pod swoją Ojcowską opiekę. Chcemy być Twoimi wiernymi synami. Wskazuj nam drogę do Maryi, Matki Nieustającej Pomocy, Patronki Diecezji Toruńskiej. Prowadź do Jezusa Chrystusa, którego wybieramy jako Pana i Króla naszych serc!  Dopomóż byśmy wzorowali się na Świętej Rodzinie z Nazaretu, a z naszych rodzin uczynili domowy Kościół, pełen wiary, nadziei i miłości!

Patronie Kościoła świętego i Opiekunie Ojczyzny naszej, Mężu Sprawiedliwy, który niegdyś troskliwie strzegłeś i prowadziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas i naszą Ojczyznę w niezachwianej wierności zasadom Kościoła katolickiego, zachowaj nas w sprawiedliwości i miłości społecznej, a w grożących niebezpieczeństwach broń nas i nasze rodziny.
Amen.