"Nie jest to czas Twojego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i wobec innych”. Papież Franciszek.

Ten czas, wyjątkowy czas, to dar Boga dla Kościoła, dla ciebie. W wyniku decyzji władz, całe Triduum Paschalne sprawowane będzie przy zamnkniętych drzwiach kościoła, bez udziału wiernych. Zapraszamy więc Was do przeżywania znaków Wielkiego Postu w  domach.  Zaczynamy od zasłonięcia Krzyża.