W dniach od 2-9 lutego 2020r. odbyła się pierwsza parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Pod troskliwą oraz wymagającą ręką ks. dr Ryszarda Kempiaka SDB (przewodnika i opiekuna duchowego), grupa parafian, mogła pielgrzymować po miejscach szczególnych dla naszej wiary. Nawiedziliśmy Jerozolimę, Nazaret, Kanę, Kafar Naum, Magdale, Betlejem, Hajfę, Hebron i wiele innych miejsc, w których doświadczyliśmy żywej obecności Pana. Z pielgrzymki, pątnicy przywieźli, do parafialnego żłóbka oryginalną figurkę Dzieciątka Jezus z Betlejem, która poświęcona została, poprzez wniesienie do Grobu Pańskiego przez ks. Sławka Tykarskiego. O radości tych dni świadczy fotorelacja w galerii, do której obejrzenia zachęcamy. Ks. Paweł.