Błogosławieństwo kolędowe niech będzie dla każdego domu czasem zbliżenia się do niepojętej miłości Boga, któremu, jak powiada Św. Augustyn, „Łatwiej powstrzymać gniew, aniżeli miłosierdzie”. Nawiedzanych przez kapłana w dniu kolędy zapraszamy do udziału w Eucharystii.

 

Czwartek – 27 grudzień 2018

1. Stablewice – numery domów 5, 9 i blok 22 (pojazd – g. 15.00)

2. Stablewice–numery domów 6, 7, 8, 10, 11, 12 (pojazd – g. 15.00)

3. Stablewice – numery domów 13, 14, 15, 16 (pojazd – g. 15.000)

Piątek – 28 grudzień 2018

1.Stablewice –numery domów 17, 18, 19, 20 i pałac(pojazd-g.15.00)

2. Stablewice – bloki 21 i 31 (pojazd – g. 15.00)

3. Unisław – ul. Rynkowa (od g. 15.00)

Sobota – 29 grudzień 2018

1. Gzin nad szosą – od P. Śliwińskich do P. Greń i Raciniewo – ul. Bydgoska 33 – Leśniczówka (pojazd – g. 9.00)

2. Gzin Górny – od P. Bąk do P. Went (pojazd – g. 9.00)

3. Gzin Dolny – od P. Fiałkowskich do P. Rogawskich (pojazd – g. 9.00)

Środa – 2 styczeń 2019

1. Raciniewo – ul. Długa – bloki 12, 13, 14 (pojazd g. 15.00)

2. Raciniewo – ul. Długa 16-22 w stronę Gorzelni (pojazd – g. 15.00)

3. Raciniewo – ul. Długa 24-28 do Gorzelni, Dębowa 6 i 10 (pojazd – g.15.00)

Czwartek – 3 styczeń 2019

1. Raciniewo – ul. Długa 1 (blok), domy przy szosie i nad torami

(ul. Bydgoska 6-12) - pojazd – g. 15.00

2. Raciniewo – bloki po lewej stronie – ul. Długa 3, 5, 7, 9 (pojazd - g.15.00)

3. Raciniewo – ul. Bydgoska - od torów do bloku P. Finc

(pojazd – g. 15.00)

Piatek – 4 styczeń 2019

1. Raciniewo – ul. Długa – blok 2 (pojazd – g. 15.00) 2. Raciniewo – ul. Długa – blok 4 (pojazd g. 15.00)

3. Raciniewo – ul Długa – blok 6 (pojazd g. 15.00)

Sobota – 5 styczeń 2019

1. Gołoty – wieś (pojazd – g. 9.00)

2. Gołoty – wybudowanie – od. P. Frąckiewicz do P. Adama Kołodziej (pojazd - g. 9.00)

3. Gołoty – wybudowanie – od P. Maciaszek do P. Bulińskich,

Stablewice 23, 29 (pojazd – godz. 9.00)

Poniedziałek – 7 styczeń 2019

1. Raciniewo – ul. Bydgoska - od dawnego przedszkola, ul. Dębowa i Jesionowa (pojazd – g. 15.00)

2. Unisław – ul. Szymanowskiego (pojazd – g. 15.00)

3. Unisław – ul. Wiślana – nr. nieparzyste 1-11 (od godz. 15.00)

Wtorek – 8 styczeń 2019

1. Unisław - ul. Wiślana nr. nieparzyste 13-45 (od g. 15.00) 2.Unisław – ul. Wiślana – nr. parzyste (od g. 15.00)

3. Unisław – ul. Chełmińska 1 (pojazd – g. 15.00)

Środa – 9 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Chełmińska – od 2 (nr. parzyste – P. Tomczyk) do

14 (P. Ulaszek) i nieparzyste od 3-23 (P. Bryczkowscy) i ul. Sokola (pojazd – g. 15.00)

2. Unisław – ul. Chełmińska – nr. nieparzyste od 27 (Pani Wojtasik) do

45 (P. Maciejewscy) – od g. 15.00

3. Unisław – ul. Chełmińska nr. nieparzyste od 53 (P. Andrzejewscy do

71(P. Krajewscy) – od g. 15.00

Czwartek – 10 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Chełmińska nr. nieparzyste od 73 (P. Owsińscy) do

77 (P. Mazurkiewicz) – od g. 15.00

2. Unisław – ul. Chełmińska – nr. parzyste od 16 do 46

(Pani Bartkowiak) – od g. 15.00

3. Unisław – ul. Chełmińska – nr. parzyste od 48 (P. Ziemniarscy) do

80 (P. Śliwińscy) – od g. 15.00

Piątek – 11 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Toruńska nr. nieparzyste od 33 (P. Szpak) do 59

(P. Bernaś) – pojazd – g. 15.00

2. Unisław – ul. Chełmińska – blok 74 (od g. 15.00)

3. Unisław – ul. Chełmińska – blok 76 (od g. 15.00)

Sobota – 12 styczeń 2019

1. Raciniewo – ul. Modrzewiowa (pojazd – godz. 9.00)

2. Unisław – ul. Grudziądzka (pojazd – g. 9.00)

3. Unisław – ul. Sienkiewicza (pojazd – g. 9.00)

Poniedziałek – 14 styczeń 2019

1. Bruki II – od P. Kucharskich do P. Chmielewicz i w kierunku Płutowa (pojazd – godz. 15.00)

2. Bruki Unisł. - od. P. Wilk do P. Podraza i droga na Gzin

(pojazd – g. 15.00)

3. Bruki Unisł. - od starej szkoły do P. Olszewskich (pojazd–g. 15.00)

Wtorek – 15 styczeń 2019

1. Bruki Unisł. - od P. Lewandowskich (od krzyża) w stronę P. Kociniewskich i od P. Brzozowskich do P. Barbary Harszkiewicz (pojazd – g. 15.00)

2. Bruki Unisł. - od. P. Waldemara Post, przy szosie do P. Zdanowicz (pojazd – g. 15.00)

3. Bruki Unisł. Pod Górami – od P. Szulkowskich do P. Krawulskich i od P. Kańczewskich do P. Trzcińskich (pojazd– g. 15.00)

Środa – 16 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Chełmińska – blok 78 (od g. 15.00)

2. Unisław – ul. Parkowa – blok 29 (od g. 15.00)

3. Unisław – ul. Leśna i Chopina (od g. 15.00)

Czwartek – 17 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Osiedlowa – nr. parzyste (pojazd – g. 15.00)

2. Unisław – ul. Osiedlowa – nr. nieparzyste 1-29 (pojazd – g. 15.00)

3. Unisław – ul. Osiedlowa – nr. nieparzyste 31-53 (pojazd – g. 15.00)

Piątek – 18 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Lipowa 1-17 (Belweder) – od g. 15.00

2. Unisław – ul. Lipowa – parzyste 14-38 (od P. Maćkowskich) –

od g.15.00

3. Unisław – ul.Lipowa - parzyste 40-64 (od P. Klawczyńskich do

P. Dubel) – od g.15.00

Sobota – 19 styczeń 2019

1.Unisław – ul. Toruńska – Grzybno + P. Startek, P. Szydłowscy, nr.

parzyste od Grzybna do nr. 44 ( pojazd – g. 9.00)

2. Unisław – ul. Toruńska – nr. parzyste od 2 (P. Szubrych) do 38

  1. (P. Traczyk) – pojazd – g. 9.00

3. Unisław – ul. Toruńska – nr. nieparzyste od 3 (P. Łechtańscy) do

31 (P. Dudek) - pojazd – g. 9.00

Poniedziałek – 21 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Głażewska (pojazd – g. 15.00)

2. Unisław – ul. Reja i Miłosza (pojazd – g. 15.00)

3. Unisław – ul. Słoneczna, Magazynowa (pojazd – g. 15.00)

Wtorek – 22 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Lipowa - nieparzyste po stronie szkoły 19-47

(od P. Podlewskich do P. Kołek) – od g. 15.00

2. Unisław – ul. Lipowa – nieparzyste 49-73 (od sklepu ORPOD

do P. Kądziołka) – od g. 15.00

3. Unisław – ul. Wiosenna, Hasińskiego, Kwiatowa, (od g. 15.00)

Środa – 23 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Żwirki i Wigury–domy za cukrownią (pojazd -g.15.00)

2. Unisław – ul. Mickiewicza – od g. 15.00

3. Unisław – ul. Żwirki i Wigury – przy biurze plantacyjnym i dom

przy przedszkolu (pojazd – g. 15.00)

Czwartek – 24 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Szeroka – nr. parzyste 2-28 (pojazd – g. 15.00)

2. Unisław – ul. Szeroka – nr. parzyste 30-46 (pojazd – g. 15.00)

3. Unisław – ul. Rzemieślnicza – nr. parzyste – od g. 15.00

Piątek – 25 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Okólna (od g.15.00)

2. Unisław – ul. Rzemieślnicza – nr. nieparzyste (od. g. 15.00)

3. Unisław – ul. Kręta (od g. 15.00)

Sobota – 26 styczeń 2019

1. Głażewo (pojazd - g. 9.00)

2. Błoto – od P. Marchlik do P. Zmuda (pojazd – g. 9.00)

3. Błoto – od P. Kawałkowskich do P. Bednarek (pojazd – g. 9.00)

Poniedziałek – 28 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Parkowa 33 (od g. 15.00)

2. Unisław – ul. Słowicza (od g. 15.00)

3. Unisław – ul. Podgórna (od g. 15.00)

Wtorek – 29 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Kolejowa, Prosta (pojazd – g. 15.00)

2. Unisław – ul. Spokojna (od g. 15.00)

3. Unisław – ul. Parkowa 1-17 (od g. 15.00)

Środa – 30 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Parkowa 18-25 (blok przy Przychodni, Policja) – od

g. 15.00

2. Unisław - ul. Parkowa 22, 24 i blok 31 (od g. 15.00)

3. Unisław – ul. Dworcowa – pojazd od godz. 15.00

Czwartek – 31 styczeń 2019

1. Unisław – ul. Szeroka – nr. nieparzyste – pojazd o godz. 15.00

2. Unisław – ul. Prusa, Kujota, Wyspiańskiego, Ratkowskiego – pojazd o godz. 15.00

3. Unisław – ul. Ogrodowa, Sportowa – pojazd o godz. 15.00

Piątek – 1 luty 2018

1. Unisław – ul. Na Skarpę, Widokowa – pojazd o godz. 15.00

2. Na wezwania