Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 18.00,w niedzielę od 13.00 do 16.00. Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i 18.00.

  • W środę wsp. Św. Elżbiety Węgierskiej, zak.
  • W czwartek wsp. Bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.
  • W sobotę wsp. Św. Rafała Kalinowskiego, prb.

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce spotkanie Wspólnoty męskiej.

We wtorek o godz. 20.00 Apel Maryjny.

W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej.

Na stoliku z gazetami są wyłożone w uproszczonej wersji pytania synodalne do przemyślenia, refleksji rodzinnej, bądź indywidualnej (pełną treść można znaleźć na stronie int. Diecezji). Krótką notatkę z przemyśleń będzie można złożyć 24 listopada o godz. 18.00 na Mszy św. Synodalnej (bądź później – najpóźniej do 1 grudnia). Po tej Mszy św. chętni do refleksji we wspólnocie rozejdą się do salki parafialnej i biblioteki (W bibliotece Akcja Katolicka i chętni z ks. Proboszczem, w salce Wspólnota Rodzin „Betel” i chętni z ks. Pawłem). Uproszczona treść pytań ankiety synodalnej jest widoczna również na tablicy ogłoszeń pod chórem.

Dzisiaj zbiórka do puszki na Liban. Możemy również do 31.01.2022 r. wysyłać w tym celu jako pomoc SMS-y (Bliższe informacje na plakacie w gablocie ogłoszeń).

Za tydzień zbiórka do puszki na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej.

W tygodniu zmarli śp. Roman Beszczyński z Raciniewa i Cecylia Proch z Unisławia. 

Wszystkim życzymy dobrego czasu.