Adoracja N.S. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 18.00 (w piątek do 17.30), w niedzielę od 13.00 do 16.00.

Msze św. W tygodniu o godz. 7.00 i 18.00.

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.

Bliższe informacje na temat tej choroby i Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz

Rozwoju Dzieci z Trosimią 21 w gablocie ogłoszeń.

Zapraszamy na katechezę rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej. Katecheza odbędzie się w dniach 23 marca tj. wtorek dla rodziców dzieci klasy 3a, 24 marca w środę dla rodziców klasy 3b i 25 marca w czwartek dla rodziców dzieci klasy 3c i Szkoły w Brukach.

Katecheza rozpoczyna się Eucharystią o godzinie 18.00.

W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Życia oraz Dzieła Duchowej Adopcji. Tego dnia przypada Rocznica utworzenia Diecezji

Toruńskiej i nominacji pierwszego bpa toruńskiego Andrzeja Wojciecha

Suskiego (1992).

W piątek o godz. 17.30 Droga krzyżowa dla wszystkich, poprzedzona

Koronką do Bożego miłosierdzia.

W niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Za tydzień Niedziela Palmowa – do kościoła przychodzimy z palmami. Tego dnia będą jak co roku rozprowadzane palemki wielkanocne, z których ofiary przeznaczone są na misje.

W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 w salce i online rozpoczyna się Kurs Alfa .

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy brali udział w

Parafialnych rekolekcjach wielkopostnych. Tym, którzy nie mogli z nich skorzystać polecamy Rekolekcje przygotowane przez Redakcję Audycji Katolickich TVP 3 od 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9.30 dla dzieci, godz. 12.30 – dla młodzieży i od 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20.30 dla dorosłych. Ponad to wydział

katechetyczny naszej diecezji przygotował rekolekcje online dla dzieci i młodzieży. Linki do tych rekolekcji można znaleźć na stronie wydziału katechetycznego.

Rekolekcje będą przeprowadzane na godzinach lekcyjnych religii. Informacje o

rekolekcjach wywieszone są w gablotach ogłoszeń i podane na stronie internetowej parafii.

25 marca 2021 r. o godz. 8.30 w kościele Św. Jakuba Ap. w Toruniu

zostanie odprawiona Msza św. obrzędowa związana z pogrzebem dzieci utraconych. Po Mszy św. w czasie ceremonii pogrzebowych na Centralnym Cmentarzu

Komunalnym w Toruniu zostaną pogrzebane prochy dzieci, których poronienie stwierdzono w Szpitalu Wojewódzkim od 1 kwietnia do 30 września 2020 r.

Chorych przed świętami odwiedzimy z sakramentami w środę 31 marca od. godz. 8.30. Chętnych do skorzystania z posługi prosimy zgłosić w tym tygodniu.

W tygodniu zmarł śp. Adam Zdrojewski z Unisławia i Kazimiera Cieślak.

Dobry Jezu...