Adoracja N.S. od poniedziałku do środy od. godz. 7.30 do 18.00, w dzisiejszą niedzielę nie ma, a w przyszłą od g. 13.00 do 16.00.

Msze św. od W. Poniedziałku do W. Środy o godz. 7.00 i 18.00.

Wg zarządzeń kurialnych obrzędy Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (W. Czwartek, W. Piątek i Wielka Sobota) sprawowane są bez udziału ludu przy zamkniętych drzwiach kościoła. Decyzja ta jest bolesna dla każdego z nas. Jest to czas cierpienia wszystkich dzieci Kościoła, który wspiera działania na rzecz wygaszania epidemii. Liturgia, nawet bez udziału wiernych zawsze jest modlitwą całego kościoła. Msza św. w Niedzielę o g. 10.30 i obrzędy Triduum Paschalnego będą transmitowane na Facebooku Parafialnym(w Niedzielę Zmartwychwstania o g. 6.00 i 10.30). Zachęcamy do łączności wspólnoty parafialnej.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej w WIELKI CZWARTEK o godz. 18.00.

Liturgia Męki Pańskiej w WIELKI PIĄTEK o godz. 18.00.

W Wielki Piątek i Sobotę trwa święty post paschalny. Należy zachować post ścisły i wstrzemięźliwość w Wielki Piątek, zachęcamy, aby był on przedłużony także na Wielką Sobotę. W Wielki Piątek istnieje możliwość Nawiedzenia N.S. od g. 9.00 do 17.00. W kościele nie może być więcej niż 5 osób.

W WIELKĄ SOBOTĘ nie ma błogosławieństwa pokarmów w kościele i na wioskach. Zachęcamy, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu. Tekst błogosławieństwa został umieszczony na stronie internetowej parafii i jest wywieszony w gablocie ogłoszeń.

Adoracja N.S. w Grobie Pańskim w Wielką Sobotę od g. 9.00 do 19.00. W kościele może przebywać jednocześnie tylko 5 osób. Zachęcamy wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytać Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa wg Św. Jana (J 18,1 - 19,42)

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC w sobotę o godz. 21.00. Nie ma procesji rezurekcyjnej, a w Oktawie Wielkanocnej i Niedziele Wielkanocne procesji wielkanocnych (do odwołania).

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 6.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00.

 

Wg zarządzeń od 12 kwietnia (tj. Niedzieli Zmartwychwstania) do odwołania w sprawowanym kulcie religijnym i uroczystościach pogrzebowych może ponownie uczestniczyć, łącznie z osobami sprawującymi kult, do 50 osób. Jednakże zachęcamy cały czas do korzystania z dyspensy Biskupa Toruńskiego od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. i uczestniczenia w niej przez media, przyjmując Komunię św. duchowo.

Okazja do spowiedzi ( w kościele może jednocześnie przebywać nie więcej niż 5 osób) od poniedziałku do środy przed Mszami św. i

od g. 8.00 -9.00 i od 17.00 – 18.00, w W. Piątek i W. Sobotę od g. 9.00 – 9.30, od 11.30 – 12.00, od 14.00 – 14.30 i od 16.30 – 17.00.

W gablocie ogłoszeń mieści się m. in. podziękowanie rodziców chorej Gabrysi za okazane serce; Apel o wsparcie zbiórki na zakup sprzętu medycznego w postaci ochrony osobistej dla Medyków zmagających się z pandemią koronawirusa

W tygodniu zmarła śp. Kalinowska Teresa z Unisławia i jedno dziecko. Dobry Jezu…