W tygodniu zapraszamy na Adoracje N.S. Godziny Adoracji, Mszy św. i stałych nabożeństw wywieszone są w gablotach ogłoszeń.

W poniedziałek po wieczornej Mszy św. w salce spotkanie Żywego Różańca.

W środę Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczyna się spotkanie formacyjne Akcji K Katolickiej.

W piątek wsp. Św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kła.

W sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Włączając się w Akcje „Polska pod Krzyżem” zapraszamy w sobotę na nabożeństwo pod krzyżem misyjnym o godz. 17.30. Po nim przejdziemy na Mszę św. do kościoła, a po Mszy św. nastąpi uczczenie krzyża.

W niedzielę Mszą św. o godz. 16.00 rozpocznie się kolejne spotkanie dla przygotowujących się do Bierzmowania.

Za tydzień kolekta na remonty.

W tygodniu zmarł śp. Marcin Strychalski z Raciniewa. Dobry Jezu...