Dzień modlitw i pomocy materialnej dla Kościoła na Wschodzie.

 

Witamy i pozdrawiamy wszystkich parafian oraz miłych gości. Pamiętajmy w naszych modlitwach i wyrzeczeniach o ofiarodawcach i darczyńcach, którzy wspierają duchowo i materialnie nasze remonty i inicjatywy parafialne.

Zapraszamy na Adorację N.S. od poniedziałku do piątku od godz.7.30 do godz.18.00 w niedzielę od godz. 13.00 do godz.16.00. Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i o godz.18.00. Roraty codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.00 z lampionami.

Przed kościołem odbywa się zbiórka do puszki jako pomoc materialna dla Kościoła na Wschodzie. Apel Ks. Bp. Antoniego Dydycza na dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

Pamiętajmy dziś w naszych modlitwach o naszym Ks. Bp. Wiesławie z racji Jego imienin.

W tygodniu przeżywamy i wspominamy:

W środę po Mszy św. wieczornej w salce w wikar. spotkanie Grupy Przyjaciół Radia Maryja.

W czwartek Św. Łucję, dz. i męcz. O godz.17.15 Różaniec Fatimski.

W piątek Św. Jana od Krzyża, prb. i dra Kła.

W sobotę Wieczór Uwielbienia, który rozpocznie się Mszą św. o godz.18.00 w KOŚCIELE.

W niedziele z racji 16-tego dnia m-c Adwentowy Apel Jasnogórski o godz.18.00 w Kościele.

Za tydzień kolekta na remonty.

Od poniedziałku do 17 grudnia pod patronatem Akcji Katolickiej naszej parafii w kościele pod chórem odbywać się będzie zbiórka żywności do paczek świątecznych dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej naszej wspólnoty. Akcja Katolicka utworzy z niej paczki i rozwiezie je przed świętami do potrzebujących rodzin.

Przyłączmy się do tej szczytnej akcji.

Zachęcamy do nabywania poświęconego sianka na stół wigilijny przygotowanego przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Bruków Unisławskich. Sianko leży na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiary z sianka przeznaczone są na kościół.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy apeluje i zachęca do korzystania z elementów odblaskowych nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszelkich odcinkach dróg jak również prosi o zachowywanie szczególnej ostrożności i rozwagi przed wejściem na przejście dla pieszych. Szczegółowy Apel Komendanta wywieszony jest w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej.

W tygodniu odeszła: śp. Teresa Komorowska z Raciniewa. Dobry Jezu… .

 

 

APEL NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE

9 grudnia 2018

II Niedziela Adwentu

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Umiłowani Bracia i Siostry!

Wkroczyliśmy w okres Adwentu, wyjątkowy w swej treści i klimacie. Jest to czas w którym staramy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie tajemnicy przyjścia na świat Syna Bożego, ale też dzięki bogactwu tradycji, jakoś szczególnie zwracamy się ku drugiemu człowiekowi.

Z pewnością wyjątkowy klimat tego błogosławionego czasu sprawił, że Konferencja

Episkopatu Polski wybrała drugą niedzielę Adwentu, jako ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci oraz okazania życzliwości dla wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze więcej jest takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich groby, często już bezimienne, rozsiane na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry wierzący w Chrystusa i to przez całe dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto i zniszczono świątyń! Jak wielu kapłanów i świeckich, oddało swoje życie za wierność Chrystusowi i Ewangelii.

Dziękujemy Panu Bogu za to, że to już jest historia. Cieszymy się, że życie religijne

odradza się, wspólnoty się rozwijają a Kościół ten duchowy ale i materialny ciągle rośnie. Ciągle jednak, ci bliscy nam duchowo ludzie napotykają na wiele problemów natury politycznej, duchowej i materialnej.

Siostry i Bracia w Chrystusie. Z tego też względu pragnę przypomnieć, że w Drugą Niedzielę Adwentu w całej Polsce staramy się pamiętać o naszych Siostrach i Braciach, posługujących i żyjących na Wschodzie. Najpierw w modlitwie, dlatego proszę wszystkich naszych Rodaków, w kraju i na emigracji, aby ofiarowali swój udział we Mszy św., pacierz poranny i wieczorny, może cząstkę lub tajemnicę Różańca prosząc, aby coraz mniej było przeszkód w przeżywaniu i rozwijaniu wiary świętej. A ponieważ posługujący tam duszpasterze, siostry zakonne, wolontariusze a przede wszystkim wierni, ciągle jeszcze potrzebują także wsparcia materialnego - w tę samą drugą Niedzielę Adwentu będzie można tamtejszy Kościół wesprzeć materialnie. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przekaże te ofiary i wszelką inną pomoc, tym którzy naprawdę wsparcia potrzebują. Z pewnością te przejawy naszej pamięci i miłości umocnią ducha jedności pomiędzy wszystkimi, którzy żyją we Wspólnocie Kościoła, jak i tymi, którzy dopiero ją odkrywają. Jednocześnie przypominając o naszym jubileuszu 100-leciu odzyskania Niepodległości, chcę podkreślić, że zawsze, kiedy pogłębiamy naszą wiarę i pomagamy innym w jej odkrywaniu i życiu w zgodzie z jej zasadami stajemy się niepodlegli złu i wszelkiej niegodziwości. Niech nasze modlitwy z drugiej niedzieli Adwentu i nasze ofiary przyczynią się do tego, aby było coraz więcej ludzi, którzy odkrywając wielkość wiary starają się żyć coraz godniej z Bożą pomocą.

I tego życzymy z całego serca.

+ Antoni P. Dydycz

Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie