Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Unisławiu Pomorskim

Intencje mszalne

Intencje na miesiąc Sierpień 2019

Intencje na inne miesiące

Sobota, 31 Sierpnia 2019


07:00
+ Rodziców Helenę i Franciszka Podraza, córkę Kazimierę z mężem
18:00
+ O życie wieczne dla śp. brata Wojciecha w r. śm., rodziców Felicytę, Alfonsa, Genowefę i Stanisława
+ Klemensa Kamińskiego, Leona Krause i zm. z rodzin Kamińskich i Krause

Piątek, 30 Sierpnia 2019


07:00
+ Monikę Kopeć w 3 r. śm.
18:00
+ Jana Klimkowskiego
+ Józefę Medoń w 1 r. śm.

Czwartek, 29 Sierpnia 2019


07:00
+ Rodziców Bronisławę i Stefana Nowak
18:00
+ Annę i Franciszka Taczkowskich i rodzeństwo
+ Antoniego Traczyk – po pogrzebie

Środa, 28 Sierpnia 2019


07:00
W intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci
18:00
+ Jerzego Rudnickiego
+ Rodziców Franciszkę i Józefa Wróblewskich oraz Marię, Gabrielę, Jerzego i Henryka

Wtorek, 27 Sierpnia 2019


07:00
+ Ciocię Janinę i dziadków Słomianych
18:00
+ Halinę Janus

Poniedziałek, 26 Sierpnia 2019


07:00
O potrzebne łaski dla ludzi dobrej woli przyjmujących pielgrzymów
18:00
+ Elżbietę Brzozowską w 3 r. śm., syna Wojciecha i Janusza

Niedziela, 25 Sierpnia 2019


07:30
+ Jerzego Rozwarskiego
09:00
+ Henryka Beczek w 10 r. śm.
O zdrowie, Boże bł., moc Ducha Świętego dla ks. Jacka Wróblewskiego
10:30
+ O radość nieba dla Ludwika Jaworskiego oraz Marię Eichberger
Ewę Borowską
12:00
za parafię
+ Henryka Jung – int. od chórzystów
Dziękcz. Panu Bogu i Matce Najśw. Za odebrane łaski z prośbą o dalsze z ok. 50 r. ślubu Haliny i Romana
16:00
+ Teresę w r. śm. i Konrada Szerbart

Sobota, 24 Sierpnia 2019


00:00
Dziękczynna za plony (Dożynki)
00:00
+ śp. Piotra Chmielewicz w 11 r. śm.
Barbarę i Antoniego Zagrodnik
10:00
+ O radość nieba dla śp. Danuty Adamczyk i Jana Machaj
+ Władysława, Eugeniusza, Julię i Edwarda Gutów i Barbarę

Piątek, 23 Sierpnia 2019


10:00
+ Zm. rodziców Bronisławę i Stefana Nowak
+ śp. Henryka Mazurkiewicz – int. Stefanii z Rodziną
18:00
+ Ojca Władysława Łapińskiego i brata Stanisława
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Anny i Feliksa w 59 r. ślubu

Czwartek, 22 Sierpnia 2019


07:00
O Boże bł. w 40 r. ślubu
18:00
+ Rodziców Łakomskich

Środa, 21 Sierpnia 2019


07:00
+ Czesława Podrazę w 2 r. śm.
18:00
+ Do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla śp. Krystyny Kowalskiej w 3 r. śm. oraz zmarłych z rodziny Budzińskich i Kowalskich

Wtorek, 20 Sierpnia 2019


07:00
+ Z podziękow. do Matki Bożej za zdrowie i otrzymane łaski dla Matek Różańcowych z III Róży Unisław, a dla zmarłych o łaskę nieba
18:00
+ Ryszarda Bartosińskiego w 6 r. śm.

Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019


07:00
+ Jana w r. śm., Gertrudę i Mieczysława Hojnackich, Mariannę i Franciszka Lewandowskich i zm. z rodziny
18:00
+ Piotra porę w 4 r. śm.

Niedziela, 18 Sierpnia 2019


07:30
+ rodziców Jędrzejewskich i Szatkowskich
09:00
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Dagmary i Miłosza z okazji 1. rocznicy ślubu
10:30
Za Parafię
12:00
+ Ryszarda Maciejewskiego oraz rodziców i siostrę
O zdroje łask, Dary Ducha Św. dla ks. Jacka okazji imienin
16:00
+ Krzysztofa Góralskiego z okazji urodzin oraz Dawida Martewicza i zmarłych z rodziny

Sobota, 17 Sierpnia 2019


07:00
+ Józefa i Urszulę Taczkowskich oraz brata Romana
18:00
+ Irenę Cyrklaff w rocz. śm. oraz Teresę i Kazimierza Cyrklaff

Piątek, 16 Sierpnia 2019


07:00
O zdroje łask dla ks. Jacka z okazji imienin
18:00
+ Aleksandra Sikorę w rocznicę śmierci i Mariannę Sikorę

Czwartek, 15 Sierpnia 2019


07:30
+ Tadeusza z okazji urodzin i imienin oraz Helenę Szabłowskich
09:00
+ Kazimierę Staniszewską
10:30
Za Parafię
12:00
+ Stanisława Bagrowskiego
16:00
+ rodziców Irenę i Kazimierza Pużańskich
17:00
Msza ślubna: Marcin Michałowski i Joanna Mikulska

Środa, 14 Sierpnia 2019


07:00
+ rodziców i braci Jonatowskich
18:00
+ rodziców Anielę i Władysława Sprychów oraz dziadków z obojga stron
20:00
Apel Maryjny

Wtorek, 13 Sierpnia 2019


07:00
O zdrowie i siły dla męża
18:00
+ Stanisława Potyrałę w 15. rocz. śm.

Poniedziałek, 12 Sierpnia 2019


07:00
W podziękowaniu za dar życia w 80. rocznicę urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla mamy
18:00
+ Mariannę i Pawła Greń i wszystkich zmarłych z rodziny

Niedziela, 04 Sierpnia 2019


07:30
O Boże bł. dla księży z parafii oraz ks. Sławka i ks. Jacka przez wstaw. Św. Jana Marii Vianeya
09:00
O Boże bł. dla Pawła z ok. ur.
10:30
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Iwony i Mieczysława w 25 rocz. ślubu
12:00
+Genowefę i Stanisława Urbala oraz braci Leszka, Ryszarda i Jana
Za Mateusza i Paulinę w 2 r. ślubu oraz z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie
16:00
O Boże bł. dla księży pielgrz. na Jasną Górę przez wstaw. Św. Jana M. Vianeya

Sobota, 03 Sierpnia 2019


06:00
za parafię
07:00
+ Reginę, Jerzego i Janusza Budzyńskich, Henrykę i Henryka Rutkowskich, Marię Cieśla i zm. z rodzin
18:00
+ śp. Konrada Chmielewicz w dn. urodzin

Piątek, 02 Sierpnia 2019


07:00
+ Kazimierza Piekarczyka, rodziców z obu stron, Janinę i Antoniego Kroczak
18:00
+ Marię i Stanisława Mądzielewskich i wszystkich zm. z rodziny

Czwartek, 01 Sierpnia 2019


07:00
O zdroje łask dla kapłanów naszej parafii, a dla zm. kapłanów o łaskę nieba, szczeg. ks. kan. Romualda i ks. Mirosława Kwiatkowskiego
18:00
+ Leszka Mikę
.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00

Dni powszednie
7:00, 18:00

Święta zniesione
7.00, 10.00, 16.00, 18.00

SPOWIEDŹ

15 min przed każdą Mszą św. 

KANCELARIA PARAFIALNA

W dni powszednie
Po Mszy św. o godz. 7.00 do 8.30
i po Mszy św. o godz. 18.00 do 19.30

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Toruniu, Oddział w Unisławiu
49 9511 0000 2004 0018 7004 0001