Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Unisławiu Pomorskim

Intencje mszalne

Intencje na miesiąc Październik 2017

Intencje na inne miesiące

Wtorek, 31 Października 2017


07:00
+ Leona Kończewskiego, brata Lucjana i rodziców z obu stron
+ Bogdana Schmidt – int. od rodziny Górskich
18:00
+ Barbarę Dudek w 5 r. śm.
+ Irenę i Kazimierza Pelcner i zm. z rodzin z obu stron

Poniedziałek, 30 Października 2017


07:00
+ Bogdana Schmidt – int. od rodziny Dziedzic
18:00
+ Teodora Nowak z ok. ur.
+ Stefana Śliwińskiego, Józefa, Stefana, Sebastiana i Franciszka

Niedziela, 29 Października 2017


07:30
+ rodziców Kwiatkowskich, Kęska, zm. z rodziny Kwiatkowskich, Kęska, Budziak
09:00
+ Tadeusza Osowskiego, zm. z rodz. Osowskich i Lipińskich i Jana Wróbla
10:30
za parafię
12:00
dziękczynna z ok. 40 rocznicy ślubu Cecylii i Bogdana
o zdrowie, potrzebne łaski i błog. w 85rocz. urodzin dla taty, dziadka i pradziadka Jana Jabłońskiego
16:00
+ Anastazję i Anastazego Parożyńskich

Sobota, 28 Października 2017


07:00
+ Krzysztofa, Halinę i Jana Taczkowskich
18:00
+ Gertrudę, Edmunda Taczkowskich
+ Danutę i Jerzego Zawaryńskich, Lecha i Elżbietę Trawińskich

Piątek, 27 Października 2017


07:00
+ Czesława Szatkowskiego (po pogrzebie)
+ Leona Krasińskiego, Helenę i Jana Kusznir
18:00
+ Władysławę i Franciszka Retkowskich
w int. Jadwigi i Ireneusza w 30 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla nich i całej rodziny

Czwartek, 26 Października 2017


07:00
+ Bogdana Schmidt – int. od rodziny Czerwińskich
18:00
+ Marię Zakrawacz w rocz. śm.
+ rodziców Więckowskich, siostrę Krystynę i zm. z rodziny

Środa, 25 Października 2017


07:00
+ Mieczysława Kamińskiego (po pogrzebie)
o Boże błog. dla rodziny oraz o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych i o zdrowie w pewnej intencji
18:00
+ za żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci
+ za zmarłych z rodzin Kapanowskich, Gorzyckich, Piekło i Stopińskich

Wtorek, 24 Października 2017


07:00
dziękczynna za dar pielgrzymowania do MBBolesnej w Licheniu i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla ks. Sławomira
18:00
+ Henryka Mądzielewskiego i zm. z rodziny
+ Halinę Winkel, Zofię i Tadeusza Andrzejewskich i zm. z rodzin z obu stron

Poniedziałek, 23 Października 2017


07:00
+ Stanisława Sosińskiego (po pogrzebie)
18:00
+ Czesława Podrazę – int. od Zakładu Pogrzebowego z Gzina
+ Bogdana Schmidt – int. od rodziny Witaszków

Niedziela, 22 Października 2017


07:30
+ Krystynę Tączyńską z domu Blachowska
09:00
+ Henryka i Sabinę Poliwodzińskich
10:30
za parafię
+ Henryka, Edwarda Wałachowskich, babcie Wiktorię Wawer i Władysławę Wałachowską – int. od Danuty
12:00
+ Benedykta Kowalskiego w dniu urodzin o radość nieba
o Boże błog. zdroje łask opiekę Matki Najświętszej i świętych patronów dla Urszuli
16:00
dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Agnieszki i Piotra w 25 rocz.ślubu

Sobota, 21 Października 2017


07:00
+ o radość życia wiecznego dla Władysławy Idziak
15:00
jubileuszowa – za 50-lecie pożycia małżeńskiego Bernadety i Edwarda
18:00
+ Bolesława i Romana Junatowskich oraz zm. rodz. Junatowskich i Budziaków
+ Danutę Woźniak z domu Dziedzic i zm. z rodz.

Piątek, 20 Października 2017


07:00
rodziców Dumów Władysława i Janinę w 8 r. śm.
18:00
+ Irenę i Franciszka Buller i zm. z rodziny
+ Mariana Wanatowskiego w r. śm. i rodziców z obojga stron

Czwartek, 19 Października 2017


07:00
+ Łucjana Chojnackiego – int. od Akcji Katolickiej
18:00
+ Jadwigę i Franciszka Borkowskich, Jana i Wandę Rutkowskich
+ Piotra Marecik – int. od rodziny Dziedzic z Trzebcza

Środa, 18 Października 2017


07:00
+ Władysława Talkowskiego – int. od Zakładu Pogrzebowego Świebodzińscy
o szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty
18:00
+ Bogdana Schmidt – int. od rodziny Dudków z Łoniowej
dziękczynna z prośbą o Boże błog. o przewodnictwo Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Sławka – int. od parafianki

Wtorek, 17 Października 2017


07:00
+ Bogdana Schmidt – int. od Akcji Katolickiej
18:00
Jarosława Waliszewskiego, Jerzego i Kazimierza Szwedowskich i zm. z rodz. Waliszewskich i Bielawskich
+ Małgorzatę Skórską w 5 r. śm

Poniedziałek, 16 Października 2017


07:00
+ Annę, Antoninę, Stanisława Stawarz
18:00
+ Jadwigę Bartosińską w dniu imienin
+ Marię Dąbrowską i rodziców Annę i Leona
o zdrowie Boże błog. i opiekę Matki Najświetszej dla ks. Jacka z podziękowaniu za sprawowanie Mszy św. ślubnej

Niedziela, 15 Października 2017


07:30
+ Kazimierza, Emilię i Jana Kujawskiech
09:00
+ siostrę Halinę Janus
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Jacka
10:30
za parafię
+ Helenę Stawarz
12:00
+ Jadwigę Błażejewską z ok. im. I Edmunda Błażejewskiego
16:00
+ Jadwigę Brodzik i rodzeństwo

Sobota, 14 Października 2017


07:00
o potrzebne łaski dla ks. Jacka w dniu urodzin
16:00
ślub: Judyta Kańczewska i Rafał Bieżuński
18:00
+Grzegorza Godlewskiego

Piątek, 13 Października 2017


07:00
za parafię
+ Mirosława Burka (po pogrzebie)
18:00
+ Władysławę i Bronisława Jasinieckich i brata Edwina
za grzechy przeciwko dziewictwu i macierzyństwu Maryi oraz za dzieci poczęte a nienarodzone – int. od Żywego Różańca

Czwartek, 12 Października 2017


07:00
+ Bogdana Schmidt – int. od Marii Dudek z Łoniowej
18:00
+ Jana, Adelę, Edwarda Jagłów
o Boże błog., obfite łaski i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Jarosława w 15 r. ślubu

Środa, 11 Października 2017


07:00
+ Leokadię Lewandowską
18:00
+ Bogdana Schmidt – int. od mieszkańców bloku z ul. Parkowej 31
za Radio Maryja, TV Trwam i dzieła przy nim powstałe, o Boże błog. dla słuchaczy i ofiarodawców, a dla zmarłych o życie wieczne

Wtorek, 10 Października 2017


07:00
+ Jana Uliszak
+ Szczepana i Weronikę Brzozowskich
11:00
pogrzeb + Teresy Podraza
18:00
+ Floriana w r. śm. i Helenę Wnęk i Norberta Lewandowskiego
+ Grażynę Buller i zm. z rodziny

Poniedziałek, 09 Października 2017


07:00
+ rodziców Janinę i Bolesława oraz brata Stanisława Derda
18:00
+ Józefa Szwedowskiego w 7 r. śm. rodziców Szwedowskich i zm. rodzeństwa
+ Filipa Jung w r. śm. i zm. z rodziny z obojga stron

Niedziela, 08 Października 2017


07:30
o Boże Błog. i zdroje łask dla Małgosi z ok. urodzin
09:00
+ Franciszka i Helenę Podrazów i siostrę Kazimierę
+ Rozalię Pokorniecką, Rozalię i Józefa Sterczek, Jana i Mieczysława Torkowskich, Zbigniewa Rogawskiego
10:30
za Ojczyznę – int. od Akcji Katolickiej
Dziękczynna za każdego spotkanego człowieka na drodze życia, o zdroje łask dla każdego parafianina a dla zmarłych o życie wieczne
12:00
+ Konrada Szerbart z ok. ur. i zm. z rodziny
16:00
+ Józefę Szpak w 9 r. śm. i zm. z rodz. Rylewicz i Szpak

Sobota, 07 Października 2017


07:00
+ Antoniego Musiał w 3 r. śm.
o nawrócenie wszystkich grzeszników z naszej Ojczyzny
18:00
+ rodziców Szpaków i Kiszków i zm. z rodziny
+ Leszka, Halinę i Leona Kucharzewskich, Leokadię i Władysława Bryska

Piątek, 06 Października 2017


07:00
+ Bogdana Schmidt i Jego rodziców – int. od rodziny Musiałów
18:00
o zdrowie kuzynki Moniki – int. od kuzynki Anny
+ Henryka Borowskiego w 1. r. śm
+ Lucjana, Leonarda Kończewskich oraz rodziców Kończewskich

Czwartek, 05 Października 2017


07:00
+ Zdzisława Wyszyńskiego – int. od Zakładu Pogrzebowego Świebodzińscy
+ Władysława Talkowskiego (po pogrzebie)
18:00
+ Stanisława Grybel w 15 r. śm., rodziców z obojga stron i braci
+ Pawła Karłowskiego w 1 r. śm. i rodziców z obojga stron – int. od syna i żony Doroty

Środa, 04 Października 2017


07:00
+ Marię Irenę Pochroń w 1 r. śm.
+ Mirosława Burka – int. od Zakładu Pogrzebowego Świebodzińscy
18:00
+ Mariannę i Edmunda Chylińskich, Antoninę Alojzego Szczodrowskich i zm. z rodziny
+ Józefa Kalinowskiego

Wtorek, 03 Października 2017


07:00
+ Marię Dąbrowską
+ Czesława Podrazę (po pogrzebie)
18:00
+ Aleksandrę Rutkowską w 1 r. śm.
+ Klarę, Bolesława Intek oraz rodzeństwa

Poniedziałek, 02 Października 2017


07:00
+ Bogdana Schmidt i Jego rodziców – int. od Marii Musiał i rodziny Zielińskich
18:00
+ rodziców Fossów i Łukasików
+ Kazimierza Serockiego
+ Stanisława Jasińskiego – od pracowników Zespołu Szkół w Unisławiu

Niedziela, 01 Października 2017


07:30
+ o życie wieczne dla śp.rodziców Felicyty w r. śm., śp.Alfonsa, brata Wojciecha i zm. z rodziny
za tych, którzy prosili nas o modlitwę, za tych, którym obiecaliśmy modlitwę za tych za których powinniśmy się pomodlić żywych i zmarłych
09:00
+ Konrada i Eugeniusza Zabel
dziękczynna z prośbą o zdroje łask dla Matek Różańcowych z Gołot, a dla zmarłych członkiń o łaskę nieba
10:30
za parafię
+ Jerzego Brzozowskiego
12:00
+ Henrykę i Edwarda Wałachowskich – int. od córki Danuty
16:00
dziękczynna przez wstawiennictwo MB Różańcowej o potrzebne łaski i opiekę dla rodziny
.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00

Dni powszednie
7:00, 18:00

Święta zniesione
7.00, 10.00, 16.00, 18.00

SPOWIEDŹ

15 min przed każdą Mszą św. 

KANCELARIA PARAFIALNA

W dni powszednie
Po Mszy św. o godz. 7.00 do 8.30
i po Mszy św. o godz. 18.00 do 19.30

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Toruniu, Oddział w Unisławiu
49 9511 0000 2004 0018 7004 0001